De Verjaag Archieven

ultrasoon geluid gaat hier niet werken

Ultrasoon geluid (ook ultrageluid genoemd) is geluid met een dergelijk hoge frequentie dat het menselijk oor het niet kan horen. Deze geluiden beginnen bij zo’n 20 KHz en kunnen oplopen tot 800 MHz. Bij 20 MHZ stopt de gehoordrempel van de mens. Sommige dieren: katten, honden, muizen, dolfijnen en enkele insecten horen nog wel boven deze 20 MHZ drempel. Dit is de reden waarom Ultrasoon geluid ook wel ingezet wordt om dieren te verjagen.

Ultrasoon geluid werkt op een logische manier.

Eigenlijk moet je het heel simpel bekijken, als een dier kan kiezen tussen een ruimte waar eeuwig een geluid aanwezig is of dat het eeuwig stil is dan zal 99% van de dieren kiezen voor de stille ruimte. Ook maken veel boeren en grotere bedrijven er gebruik van, bovenal omdat het een hygiënische / gifvrije manier is van het verjagen van ongedierte. Ook worden de systemen met ultrasoon geluid steeds beter waardoor de omgeving ondraaglijk wordt voor het ongedierte.

Maar is het nou bewezen? Ja. In Groot Brittanië hebben 150 vrijwilligers van de vogelbescherming (Royal Society for the Protection of Birds) twee jaar lang onderzocht of een ultrasone kattenverjager helpt tegen katten, en ja dit hielp significant. En geen van de vrijwilligers had gehoorschade opgelopen.

Voor mensen zelf kan het geluid hoorbaar zijn. Echter is dat waarschijnlijk wel onschadelijk. Toch als je altijd in een ruimte zit en het elke dag zou horen zouden wij aanraden om maatregelen te nemen. Meer omdat er ook op Internet veel klachten zijn over overlast van deze apparaten. Let wel, de oudere ultra-apparaten waren een slechtere kwaliteit en natuurlijk moeten zwangere vrouwen wel weer oppassen met dit soort zaken en voorzichtig zijn met dit soort geluid.

Een goede kattenverjager met Ultrasoon geluid.

Ultrasoon Geluid kattenverjager

Ultrasoon Geluid Kattenverjager

Een kattenverjager zendt maar soms geluid uit, namelijk als er iets binnen pakweg 5 à 10 m beweegt en dan voor korte tijd. Als je dat geluid kunt horen. Kun je weglopen (dat is juist de bedoeling ervan, althans voor dieren: die moeten het pijnlijk hard vinden). Dus de belasting is zeer kortdurend. Hoewel bovengenoemd advies bij mijn weten voor momentane geluidniveaus geldt. Zal een heel kort hoger niveau naar mijn overtuiging geen schade veroorzaken. Uit een artikel van Pawlaczyk et al (2007) blijkt dat ultrasoonlassers bij jarenlange blootstellingen tot 110 dB geen significante (extra) gehoorschade hebben.

Enkele Ultrasoon Geluid Artikelen:

Producten die kunnen helpen bij het weren van ongedierte via ultrasoon geluid.

afval

Om hier goed op in te gaan moet je eerst naar jezelf kijken. Heb je wel genoeg gedaan om ongedierte te voorkomen door afval bijvoorbeeld goed af te sluiten of door hygiënisch met uw woning / omgeving om te gaan? Daar begint veelal het probleem en dat is ook vaak langzaam op te lossen. Muizen zijn bijvoorbeeld onvindbaar als er letterlijk ‘geen’ eten is te vinden. Is het zo moeilijk om net dat kastje wat ongrijpbaar is voor muizen te gebruiken om eten in op te slaan? Voor het slapen gaan een doekje over het aanrecht? Kleine dingen kunnen al enorm helpen.

Alleen kan je hier niet altijd wat aan doen..

zo beginnen de problemen ook wel eens door toedoen van een ander. Met name rattenoverlast en muizenoverlast roepen veel problemen op waar u zelf niet altijd iets aan kan doen. Als uw buren bijvoorbeeld dagelijks brood naar buiten gooien waar ratten en muizen op af komen, of wanneer u geschakeld bent aan een sterk vervuild huis, dan kan dit tot overlast en discussie leiden. Spreek anderen daar altijd eerst op een nette manier op aan. Ook als het om die kat of hond van de buren gaat.

Tip: In gesprekken met buren over dit soort onderwerpen, begin dan niet direct bij de oorzaak. Maar geef eerst gewoon aan dat u een rattenprobleem heeft en of de buurman wil meedenken. Als het ‘kwartje’ zelf bij de buurman valt dan zal dat psychologisch beter aankomen. Anders schiet met zo in de verdediging.

Afijn alles geprobeerd? Het overlast moet stoppen?

Dan moet u toch echt verjagen of bestrijding overwegen. Dit kan op een professioneel niveau via een bedrijf of door bepaalde artikelen te kopen.

 

verjagen of bestrijden

Zoals ook boven te zien is in de foto, is het bestrijden van ongedierte niet hetzelfde als verjagen. Bestrijden gaat namelijk een behoorlijke stap verder. Op een site met informatie over het managen van overlastgevers speelt dit bestrijden vs verjagen vraagstuk zich natuurlijk voortdurend af. Ook zijn er nog veel meer alternatieven die wellicht beter werken: Het vangen, het samenleven met de overlastgever (simpelweg een langer lontje. etc. ) Echter als u op deze site komt gaan wij er ook vanuit dat u als bezoeker al redelijk op zoek bent naar het ‘wegjagen’ daar richten wij ons dan ook op.

In veel gevallen raden wij personen aan om bestrijding te voorkomen en voornamelijk te richten op een oplossing vinden naast de overlastgevers of natuurlijk het alternatief dat veel op deze site wordt behandeld: het verjagen.

Bestrijden en Verjagen, De definities:

Bestrijden: de strijd aanbinden met iets of iemand.
– De insecten in de achtertuin moeten bestreden worden!
– Het leger bestrijdt de vijand.

Verjagen:  iets of iemand dwingen om weg te gaan
– De soldaten verjoegen met schoten in de lucht de betogers.
– Vuurwerk was oorspronkelijk bedoeld om kwade geesten te verjagen.

In veel gevallen zien wij dit op Verjagen.com als volgt:

Bestrijden gaat in de meeste gevallen niet op bij dieren als bijvoorbeeld katten, duiven & meeuwen. Dan kan je enkel spreken over verjagen. Bij de veel overlastgevende insecten als bijvoorbeeld de muggen kan je makkelijker praten over bestrijden. In de landbouw als bijvoorbeeld een bepaalde ‘rat’ de hele oogst in gevaar brengt, kan je weer over bestrijden praten.

Kortom: Per situatie is de woordkeuze anders en belangrijk.